Skapa ett enhetligt flöde

Vad vill vi berätta? När vi fotograferar åt vår egna eller andras sociala medier kan vi antingen om vi jagar likes, försäljning eller bara skapa en känsla försöka bena ut vad det är vi vill förmedla. Att hålla sig till ungefär 4 ämnen eller teman är fördelaktigt. Det finns enkla… Continue reading